Andrei Ždanovi saabumine Tallinna

Sulge

Moskva taktika kohaselt pidi vastokupeeritud maades valitsus vahetuma võimalikult sujuvalt, et ei tekiks mingit ägedamat kohalikku vastupanu ega rahvusvahelist kära.

Nõnda otsustati esialgu loobuda puhtkommunistlikest valitsustest. See polnud tihtilugu ka võimalik, sest eesti, läti ja leedu rahvusest kommunistid NSVL-s olid suures osas represseeritud, mistõttu oli olnud halvatud ka nende kodumaade kommunistlike parteide tegevus.


Uue valitsuse moodustamine Eestis algas Nõukogude Liidu Tallinna saatkonnas juba 18. juunil 1940, kui tulevase siseministri kandidaadina anti üles Riigivolikogu liige Maksim Unt. Viimane oli juba 1930. aastate esimesest poolest olnud Nõukogude saatkonna informaator ja arvatavasti ka eriteenistuste usaldusisik.


19. juuni varahommikul saabus Tallinna Stalini eriesindaja Andrei Ždanov (pildil), kes kohtus juba sama päeva lõunal president Konstantin Pätsiga, arutades uue valitsusjuhi küsimust. Pärast seda sai Ždanov kokku Moskvale sobiva peaministrikandidaadi, naistearstist luuletaja Johannes Varesega.

Koos Undi, Varese ja Nigol Andreseniga pani Ždanov 20. juuniks paika uue valitsuse koosseisu, kuhu kuulusid üldiselt Varese ja Andreseni sõbrad ning tuttavad.

21. juunil tööd alustanud Johannes Varese "rahvavalitsus". (Foto: Eesti Kirjandusmuuseum)

 

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005                                      

Allikas (pilt):  http://www.library.yale.edu/slavic/Zhdanov.GIF