Teemanti tegevus riigiprokurörina ja poliitikuna Asutavas Kogus

Sulge

1918. aasta 11. novembril nimetati Jaan Teemant Eesti Vabariigi esimeseks riigiprokuröriks. Selles ametis oli tal enim tööd Vabadussõja esimestel kuudel, mil tal tuli võidelda enamlaste sisemise agitatsiooni ja õõnestamise vastu.

Muuhulgas korraldas ta 1919. aasta veebruaris ka Saaremaal puhkenud mässu uurimist ning käis selle kohta ka koha peal materjali kogumas. Hiljem heideti seda talle Nõukogude valitsuse poolt karmilt ette. 1919. aasta kevadel valiti Teemant Maaliidu nimekirjas Asutavasse Kogusse ning ta loobus riigiprokuröri ametist.

Parlamendis võttis ta osa agraarreformi koostamisest. Kui sõda lõppes, otsustas Teemant aga poliitikuametist loobuda ning naasis advokaaditöö juurde. Temast sai Vannutatud Advokaatide Nõukogu esimees ehk Eesti advokaatide eestkõneleja. Poliitikasse naasis ta 1923. aastal, kui sai II Riigikogu liikmeks.

Allikad: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast, lk-d 108–110.

http://www.president.ee/et/vabariik/riigipead.php?gid=81968