Riigivolikogu teise koosseisu "valimised"

Sulge

5. juulil 1940 andis president Päts välja otsuse korraldada uued Riigivolikogu valimised ning kujundada uus Riiginõukogu. 

Okupatsioonivõimud aga pidasid paremaks viimase seadusevastaselt ära kaotada, kuna kardeti, et sellest võib kujuneda aktiivne opositsioonikeskus.

 Üleüldse rikkus kogu "valimiste" kiirkorras ettevalmistamine rämedalt kehtivat valimisseadust. "Valimisteks" moodustati äärmiselt laiapõhjaline vasakpoolne valimisblokk Eesti Töötava Rahva Liit (ETRL), mille programmi pani paika Ždanov. Selles polnud sõnagi Eestis Nõukogude korra kehtestamisest ega Eesti liitmisest Nõukogude Liiduga.

Suurest enamlaste survest hoolimata õnnestus rahvuslikel ringkondadel siiski kiirelt reageerida ja arvestatav hulk oma kandidaate valimisteks üles seada. See omakorda ärritas väga okupatsioonivõime ning visa vastutöötamise tulemusena õnnestus 83-st opositsioonilisest kandidaadist alles jätta vaid üks.

"Valimised" toimusid 14.-15. juulil 1940. Valimisjaoskondades olid kaitsjate ning vaatlejatena kohal punaarmeelased. Ametliku statistika järgi käis hääletamas 84,1% hääleõiguslikest kodanikest, kes andsid ETRLi kandidaatidele 92,5% häältest. Kehtetuid sedeleid oli 7,2%.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005                                       

Allikas (foto): http://www.france-estonie.org/IMG/jpg/pats.jpg