Kruus mõistetakse 1950. aasta märtsipleenumil hukka kui kodanlik natsionalist

Sulge

Nagu enamikul teistelgi juunikommunistidel, katkestas ka Hans Kruusi tähelennu ENSV-s EKP VIII pleenum 1950. aasta märtsis. Seal süüdistati Kruusi kodanlikus natsionalismis, mis oli üks suurimaid patte, mis Nõukogude kodanlikul võis olla. Alust selleks jätkus Kruusi sõja eel avaldatud materjali tõttu küllaldaselt, muuhulgas oli ta olnud Eesti rahvusliku suurmehe Jaan Tõnissoni 70. juubeli kogumiku koostaja. Pealegi oli ta püüdnud ENSV ajalookirjutust hoida sõjaeelse Eesti Vabariigi ajalooteaduse tasemel, mis kommunistlikele ideoloogidele oli aga vastuvõetamatu. Nõnda vabastati Kruus kõigilt ametikohtadelt, heideti parteist välja ning pandi neljaks aastaks ka vangi. Vangistuses piinati teda korduvalt, kuid ta jäi endale jäärapäiselt kindlaks ega tunnistanud end milleski süüdi. Seetõttu paigutati ta hiljem Leningradi kinnisesse psühhiaatriahaiglasse. Hulluksminekut õnnestus tal siiski vältida ja Stalini surmale järgnenud aastal vabastati ta vangistusest.

Allikad: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 202-203.