Piiskop Alberti pühitsemine Liivimaa piiskopiks

Sulge

Saksa koloonia rajamise Baltikumi ning Euroopa ühe viimase paganliku piirkonna ristiusustamise alguseks võib pidada aastat 1186, kui Breemeni peapiiskop Hartwig II pühitses Üksküla (Ikšķile) ehk Liivimaa piiskopiks augustiinlasest-koorihärrast jutlustaja ja misjonäri Meinhardi.

Vana mees värvas endale abiliseks noore tsistertslase Theoderichi (Dietrich), kes alustas 1187. aastast tegutsemist Liivimaal Toreidas (Turaida). Viimasest kujunes enam kui 30 aastaks oluline Liivimaa ristisõja juhtfiguur, kes nõutas paavstidelt toetavad bullad, oli arvatavasti liivlaste vanema Kaupo ristija, kindlasti aga tema ideoloogiline nõustaja ning Mõõgavendade ordu rajaja.

Theoderich käis Henriku kroonika teatel 1191. aastal ka Eestimaal, kus tal tekkis kohe kohalikega vastuolu. Nimelt algas 23. juunil päiksevarjutus ning eestlased süüdistasid võõramaist munka, et see söövat päikese ära. Hädavaevu sai Threoderich oma esimeselt misjonikäigult eestlaste hulka tervena tulema.

Pärast Liivimaa teise piiskopi Bertholdi langemist lahingus liivlaste vastu algas uus etapp Liivimaa hõivamisel, kui peapiiskop Hartwig pühitses Bertholdi järglaseks oma poolõe poja, Breemeni toomhärra Albert von Buxhoevedeni (pildil).

Sama aasta 5. oktoobril andis paavst Innocentius III välja bulla, mis kutsus Saksamaa kristlasi üles ristisõjaks Liivimaal. Nõnda oli sakslaste edasisele tegevusele Läänemere idakalda rahvaste seas antud paavstlik õnnistus ja luba.

Kok­ne­se los­si­va­re­me­te aja­lu­gu al­gab 1209. aas­tast, mil piis­kop Al­bert käs­kis mui­naslät­las­te puu­los­si ase­me­le ehi­ta­da ki­vi­los­si. Põhjasõja ajal, 1701. aas­tal la­sid ta­ga­ne­vad sak­sid kõrgel künkal asu­nud ehi­ti­se õhku ning hil­jem se­da enam ei taas­ta­tud.

Allikad: Sulev Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208-1227. Tallinn: Olion. 1990
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006. 

http://www.epl.ee/artikkel/473712                                                                                                     

Allikas (pilt): http://www.baltichotelsonline.com/UserFiles/Image/destinations/BiskapaAlbertapiemineklis.jpg