Jannsen jääb alla "Sakalale", kuid hiilgab veel II üldlaulupeol

Sulge

1878. alustas Carl Robert Jakobson radikaalse ajalehe "Sakala" väljaandmist. See koondas peagi enda ümmber peaaegu kõik oilulisemad rahvusliku liikumise tegelased. "Postimees" oli konkurendi ilmumahakkamise rahulikult vastu võtnud, kuid peagi oli selge, et ei suuda selle võitlevale toonile midagi vastu panna. Selle autoriteet hakkas kiiresti langema. 1879. aasta oli suhteliselt õnnetu aasta aga mitte ainult "Postimehele", vaid kogu eesti rahvuslikule liikumisele, sest suur vastuolu tekkis ka Jakobsoni ja Hurda vahel ning nõnda lõhenes liikumine juba kolme leeri.

Johann Voldemar Jannseni täht säras siiski veel 1879. aastal organiseeritud Teisel laulupeol, mis enamjaolt oli tema organiseeritud. Sellel esitati ka mitmeid Jannseni kirjutatud laule.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 64-65.