Landeswehri riigipööre Lätis

Sulge

Esimese riigipöördekatse üritas Landeswehr korraldada juba 1919. aasta veebruaris, kuid sellele õnnestus Läti politseil jälile jõuda, kui neil läks korda enda valdusesse saada baltisakslaste Stokholmi saadiku H. von Stryki käest Liibavisse toodud riigipöörde plaanid.

Edukamalt läks Landeswehril aga 16. aprillil, kui baltisaksa väeosad desarmeerisid Liibavis asuvad Läti üksused, võtsid enda kontrolli alla valitsusasutused ning arreteerisid Ulmanise valitsuskabineti liikmed.

Ulmanisel õnnestus põgeneda Liibavi sõjasadamas asuva auriku "Saratov" pardale Antandi kaitse alla. Kõik see toimus kindral Goltzi vaikival heakskiidul. Mõni päev hiljem moodustati sakslastele sobivam uus nukuvalitsus läti kirjaniku Andrievs Niedra (pildil) juhtimisel. Läti rahvusnõukogu mõistis 12. mail riigipöörde hukka ning nõudis Ulmanise valitsuse ametisse ennistamist.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti Vabadussõda, 1918-1920, 1. Tallinn: Mats, 1996
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                      Allikad (pildid): 
http://www.vesture.eu/images/thumb/a/a8/Niedra_Andrievs.jpg/200px-Niedra_Andrievs.jpg  http://www.hot.ee/vabadussoda/soomus.jpg