Võnnu lahingu algus

Sulge

17. ja 18. juunil esitas Landeswehri juht major Alfred Fletcher kaks ultimatiivset raadiogrammi, kus nõuti Niedra valitsuse nimel muuhulgas kaitserinde tagasiviimist 10 km põhja poole.

Eesti ülemjuhatus neile ei vastanud ning jäi äraootavale seisukohale. 19. juuni hommikul alustaski rinde lääneosas sõjategevust Saksa Rauddiviis, alustades edasitungi Lemsalu (Limbaži) ja Roopa (Straupe, pildil) suunas.

Straupe

20. juunil jätkati ägedat pealetungi, mis ohustas juba otseselt Lemsalu linna, kust oldi vaid viie kilomeetri kaugusel. Eestlased osutasid aga visa vastupanu ning järgnenud lahingus õnnestus sakslased taganema sundida. Väikese tagasilöögina vallutasid Rauddiviisi põhijõud nõrgalt kaitstud Roopa alevi, kuid rinnet see murda ei suutnud. Rauddiviisi kaotused olid see-eest võrdlemisi suured.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti Vabadussõda, 1918-1920, 1. Tallinn: Mats, 1996
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                      Allikas (pilt)
http://www.spydeberg.kommune.no/GetFile.aspx/images/epii_id/3984/epit_id/5