Tiefi tegevus Saksa okupatsiooni ajal

Sulge

Eesti okupeerimise järel elas Tief tagasitõmbunult oma kodutalus ning tal õnnestus vältida arreteerimist. Kui Nõukogude okupatsioon asendus Saksa omaga, alustas Tief aktiivset tegevust eesti rahvuslaste seltskonnas. Eriti tihe koostöö tekkis tal viimase peaministri Jüri Uluotsaga. Koos alustasid nad Eesti iseseisvumiskatse ettevalmistamist ning kui Uluots asus 1944. aasta kevadel ametisse nimetama tulevase valitsuse esimesi ministreid, siis oli nende seas ka Tiefi nimi

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 134-135.