Anveltist saab Töörahva Kommuuni juht

Sulge

Pärast seda, kui oli alanud Eesti Vabadussõda ja Punaarmee oli Narva vallutanud, kuulutati seal 29. novembril välja Eesti Töörahva Kommuun, mille esimeheks sai Jaan Anvelt.

Kommuun jätkaski vahepeal pooleli jäänud enamlaste poliitikat, lisades sinna juurde ka punase terrori, mille ohvritena langesid sajad tsiviilelanikud.

7. detsembril tunnustas Nõukogude Venemaa Töörahva Kommuuni all olevat Eesti ala propagandistlikel põhjustel eraldi vabariigina, kuid Anvelt oli sellele taas vastu, kinnitades rahvakomissar Stalinile, et nad soovivad jääda suure Venemaa koosseisu.

Kuid teatavasti ei suutnud Punaarmee Eestit vallutada ja juba 1919. aasta jaanuari lõpus pidi Kommuun siirduma Venemaale.

5. juunil saadeti see Staraja Russas laiali.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 120-121.

Pilt: http://www.nlib.ee/html/expo/p90/p1/liikmed/Anvelt.jpg