Eesti iseseisvuse taastamise katse ja Tallinna vallutamine

Sulge

Punaarmee kiirele lähenemisele vaatamata üritasid Eesti rahvuslikud jõud taastada Eesti iseseisvust.

Presidendi kohuseid täitev Jüri Uluots nimetas 18. septembril 1944 ametisse Eesti Vabariigi Valitsuse Otto Tiefi juhtimisel.

Admiral Pitka juhitud väeosad (Pitka poisid) haarasid mitmel pool linnas võimu enda kätte ning takistasid sakslastel õhkimast strateegilisi objekte. Valitsusel ei õnnestunud aga kuidagi rahuvslikke väeosi Tallinna kaitseks koondada, samuti kohati siin-seal veel Saksa üksuste vastupanu. Eriti suurt meelepaha valmistas viimastele sinimustvalge lipu heiskamine Toompea torni.

21. septembri õhtul algas Punaarmee õhurünnak, järgmisel päeva hommikul põgenesid juba Tallinna piirile jõudnud esimeste punavägede üksuste eest viimased valitsuse liikmed eesotsas peaministri asetäitja Tiefi endaga Lääne-Eestisse. 22. septembril 1944 sisenesid Nõukogude väed Tallinna, Pika Hermanni tornis lehviv Eesti lipp asendati punalipuga (pildil).
Järgnevatel päevadel langesid punaarmeelaste kätte ka Lääne-Eesti, kus võim oli suures osas läinud juba rahvuslike väeüksuste kätte. 23. septembril langesid Viljandi ja Pärnu, 24. septembril Paldiski ja Haapsalu. 26. septembril hõivati Virtsu ning kogu Mandri-Eesti oli langenud.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006                                                                                                 

Allikad (pildid): http://www.postimees.ee/foto/2/9/89292460bf3b04e2ec_3.jpg           

http://www.hot.ee/tkirik/tallinn_44.jpg