Rei tegevus baasidelepingu, Eesti okupeerimise ja annekteerimise ajal

Sulge

Saadikuna Moskvas osales Rei ka baasidelepingu sõlmimisel. Uuesti oli ta tähelepanu keskpunktis 1940. aasta juunis, kui Konstantin Päts proovis halvima vältimiseks Reid "rahvavalitsuse" etteotsa panna, kuid Andrei Ždanovile polnud tema kandidatuur vastuvõetav. Seetõttu jäi Rei edasi Eesti saadikuks Moskvas.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 124-125.