Tiefi valitsuse vahistamine ja hukkamine

Sulge

1944. aasta oktoobris hakkasid Nõukogude julgeolekuteenistused tõelise innuga taga otsima Tiefi valitsuse liikmeid. 10. oktoobril vahistati oma kodutalus Harjumaal valitsusjuht Otto Tief.

Järgnevatel kuudel saadi Eestis kätte kõik Vabariigi Valitsuse liikmed ja sellega seotud isikud. Nende kohtuprotsessi peeti sedavõrd tähtsaks, et see korraldati koguni Moskvas.

Kõik valitsuse liikmed mõisteti erinevateks tähtaegadeks vangilaagritesse, sõjavägede ülemjuhataja Maide (pildil) lasti aga kohtuotsuse alusel Butõrka vanglas maha.

Arretreeritud riigikontrolör Oskar Gustavson tegi enesetapu, hüpates Pagari tänava ülekuulamistoa aknast alla.
Suur osa valitsuse liikmetest suri Siberi vangilaagrites, kuid Tief ise suutis ära oodata Stalini surma ning sai vangistusest välja, kuid pidi Eesti asemel elama Läti NSV-s Heinastes (Ainaži). Otto Tief suri 1976. aastal ning maeti kodumaa mulda Pärnamäe kalmistule Tallinnas.

1944. aasta septembris rahvuslike jõudude ette võetud Eesti Vabariigi taastamise katse oli küll üsna lootusetu üritus, kuid see kinnitas moraalselt Eesti riikliku järjepidevuse kestvust. Kindlasti andis see jõudu nii kohalikele kui väliseesti rahvuslikele ringkondadele, et jätkata võitlust vaba Eesti eest.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Mart Laar. September 1944: Otto Tiefi valitsus. Tallinn: Varrak, 2007

Allikas (Foto) http://www.kool.ee/failid/maide.jpg