Eesti rahva- ning rahvuskongress

Sulge

Kuna Tallinna Nõukogu pidas kevadsuvise valimiskonflikti ajal Poska ametissemääramist ebademokraatlikuks, tegi Tallinna Eesti Liit 5.  juunil 1917 Päevalehes üleskutse kutsuda kokku Ülemaaline rahvaasemike kongress ehk rahvakongress, mis avaldaks ametlikult Poskale toetust ning arutaks poliitilisi küsimusi.

Rahvakongressist taheti omakorda komplekteerida ka rahvuskongress, kus eestlastest saadikud arutaksid ka rahvuspoliitilisi küsimusi. Kohalike nõukogude esindus jäi selles kogus üsna väikeseks, mis tekitas neis rahulolematust.
2.  juulil 1917 kogunes Eesti rahvakongress "Estonia" teatrisaali küllaltki pingelises õhkkonnas. Pärast seda kui lükati tagasi sotsialistlike parteide taotlus kuulutada kongress eranõupidamiseks, lahkusid nende esindajad kongressilt. Kohalejäänud kuulasid ära Poska kõne ning avaldasid talle ametlikult toetust.

 


3. juulil tulid kongressile tagasi eesti radikaalsotsialistid, esseerid ja vähemlased. Arutati Eesti rahvusriikluse küsimust ning võeti vastu otsus "Eestimaa tulevase korralduse kohta", mis nõudis enesemääramisõigust Venemaa rahvastele ning föderatiivset Venemaa vabariiki, kus Eesti oleks üks autonoomne osariik oma esinduskoguga. Parempoolsete parteide mõjul jäid otsused agraarküsimustes küllaltki tagasihoidlikeks: tasuta tuli võõrandada vaid kroonu- ja keisrimaad ning kompensatsiooni eest vaid osa mõisamaad. 
4. juuli pärastlõunal kogunes enamlaste korraldatud meeleavaldusele "Estonia" ette tuhandeid töölisi ja sõjaväelasi, kes protesteerisid kongressi otsuse vastu olla eesti rahva esindaja. Jüri Vilms pidas demonstrantidele teatri rõdult kuulsa rahustamiskõne. Demonstratsioon läks laiali alles pärast seda, kui kongressi juhataja Konstantin Päts (pildil) kinnitas, et koosolijad ei nimeta end kogu rahva esindajateks.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007                                                                                         Allikad (pildid):
http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/europe/images/ew_tallinn_estonia_4.jpg  http://www.france-estonie.org/IMG/jpg/pats.jpg