Saare-Lääne piiskopina on ametis Johannes IV Kievel

Sulge

1515. aastal sai Saare-Lääne piiskopiks äärmiselt aktiivne ja hariduslembene Johannes IV Kievel (Kyvel). Ta jätkas juba oma eelkäija Johannes III Orgase alustatud kavasid kirikuvisitatsioonide tõhustamiseks ja talupoegade olukorra, eriti usu ja hariduse osas, parandamiseks.

Et oma plaane paremini läbi suruda, soovis ta ka maahärra võimu tugevdamist, kuid sellele seisid edukalt vastu vasallid: 1524. aastal pidi ta oma sellesuunalistest kavadest loobuma ja hoopis vasallide võimupiire laiendama. Hoolimata sellest jäid piiskopi ja vasallide suhted pingestatuks ja viisid, küll juba Kieveli surma järel, Saare-Lääne vaenuse puhkemiseni 1532. aastal.

Kievel soovis Liivimaale luua ka kõrgemat kooli, mille asukohaks pakkus Vana-Pärnut. Lisaks sellele oletatakse, et ta võis välja anda ka eestikeelse katekismuse, kuigi otseseid tõendeid selle kohta pole leitud.