Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu III kongress

Sulge

20. märtsil 1932 pidas EVKL oma III kongressi, kus osales 219 saadikut 51 kohalikust ühingust.

Otsustati luua EKVL-i toetajaliikme staatus, kelleks võisid saada ka need, kes ei ole osalenud Vabadussõjas.

Samal ajal andis valitsus välja korralduse, mis nõudis tegevsõjaväelaste tagasiastumist nii keskliidu kui ka kohalike liidu juhatustest. Nõnda said esiletõusuks võimaluse mitmed radikaalsemalt meelestatud noored.

Vabadussõjalaste peamiseks eestkõnelejaks kujunes EVKL-i juhatuse abiesimees Artur Sirk (pildil kõnepuldis).

Vabadussõjalased polnud Riigikogu põhiseaduse eelnõuga rahul leides, et see on Eesti jaoks ikkagi liialt pehme. 1932. aasta suvel asus EKVL eelnõu ägedalt kritiseerima, mis pani vabadussõjalased ühte paati oma peamiste poliitiliste vastaste sotsialistidega. Vabadussõjalased hakkasid korraldama suurejoonelisi massiüritusi, eriti populaarseks kujunesid vabadussõjalaste päevad. Vabadusvõitluses hukkunute mälestamiseks mõeldud ürituste egiidi all tehti ägedat põhiseaduse eelnõu vastast propagandat. Vabadussõjalaste Põhja-Eesti päeval Tapal 17. juulil 1932 puhkes vabadussõjalaste korrapidajate ning sotsialistide võimlemisrühmade vahel lööming. Konfliktid eri poolte vahel poliitilistel kokkusaamistel üha sagenesid.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007                                                                                           

Allikas (pilt): http://estland4ever.files.wordpress.com/2009/08/artur-sirk-parnus-vabadussojalaste-paeval-konet-pidamas.jpg