Pätsi kõne Riigikogus

Sulge

15. märtsil esines Päts Riigikogus kõnega. Selles süüdistas ta vabadussõjalasi riigielu lõhkumises, oma vastaste ähvardamises, revolutsiooni ettevalmistamises ning kindlas soovis võtta riigis üle võim. Valitsus olla reageerinud kõige viimasel hetkel. Muuhulgas väitis riigivanem, et vabadussõjalaste propagandast ülesköetud rahvas on sattunud massipsühhoosi ohvriks, mis takistab sellel olemast kõrgeim võim riigis.

Rahvas ning kõik poliitilised erakonnad peale vabadussõjalaste olid suures osas valitsuse sammudega nõus. 16. märtsil kinnitas Riigikogu valitsuse 12. märtsi otsused ka ametlikult. Ülimalt äge propaganda oli rahvast selgelt väsitanud, ühtlasi usuti vabadussõjalaste vastu esitatud süüdistusi. Kõiki demokraatiavastaseid kitsendusi peeti ajutiseks, mis kaotatakse pärast ajutise kaitsesseisukorra lõppemist kuue kuu pärast.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005

Õie Elango, A. Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998

Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007