Venelased piiravad teist korda Tallinna

Sulge

1577. aasta jaanuaris saabusid taas suured venelaste väesalgad Tallinna alla, sihiga see lõpuks vallutada. Kuid ka seekord ei õnnestunud neil linnale suuremat kahju teha, kuigi linna ümbrus laastati põhjalikult, sealhulgas hävitati ka Pirita klooster. Märtsis, kui piiramist juhtinud Vene väepealik surma sai, pakkisid venelased oma väelaagri kokku ning lahkusid linna alt. Venelastele valmistas suurt meelehärmi ka Tallina käsitöölistest koosnev väesalk, mida juhtis Ivo Schenkberg ja mis sai kuulsaks mitmete väljasööstudega vastase tagalasse.

Hoolimata ebaedust Tallinna all läks venelastel korda vallutada sama aasta suvel ja sügisel suur osa Lätist, jõuti koguni Riiani. Kuid samas tekkis Ivan Julmal tõsine konflikt oma "vasallkuninga" Magnusega, kes otsustas poolakate poolele üle minna.

Allikas: Mati Laur. Eesti ajalugu varasel uusajal 1550-1800. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1999.