Viljandit kirjeldatakse Henriku kroonikas

Sulge

Ehkki Viljandiga on seostatud ka tähekombinatsiooni FLMWS kartograaf al-Idrisi 1154. aastast pärineval maailmakaardil, on see ilmselt veelgi meelevaldsem, kui Tallinna samastamine QLWRY-ga.

Esimene kindel mainimine ja kirjeldus Viljandist pärineb Henriku kroonikast, kus kroonik on suhteliselt detailselt kirjeldanud linnuse esimest piiramist, mis leidis aset aastal 1211. Henriku sõnul piirati suurt ja tugevat linnust kuus päeva, enne kui seal otsustati nälja ja toidupuuduse tõttu alistuda ning preestrid said linnuserahvast ristida.

Viljandi oli muinasaja lõpus Sakala olulisim keskus ning ta säilitas oma positsiooni ka hiljem. 1283. aastal sai asula linnaõigused ning oli suure komtuurkonna keskuseks.

Allikas: Viljandi ajalugu, juht ja linnaplaan. Viljandi, 1939.