Unipiha Algkool

Sulge

Kooliharidus Kambjas on võrsunud kiriku rüpest. Lugemisoskust püüdsid luteriusu pastorid levitada selleks, et panna talupoegi pühakirja lugema ning sellega neid lähendada kirikule. Luteriusu mõju maal kindlustas usuliste talituste lihtsus ja emakeelsus, rahvakeelse usulise kirjanduse väljaandmine ja levitamine.

Kooliõpetus lasus köstrite peal. Enamus mõisnikke suhtus eesti talulaste õpetamisse eitavalt, kuna talupoeg oli nende arvates kohane vaid põllutöödeks.

Hariduse laialdasemale levikule Eestis pani aluse hariduslembeses ja talupojasõbralikus kodus kasvanud Bengt Gottfried Forselius. Liivimaa kindralsuperintendendi Johann Fischeri ja Tartu Maarja koguduse pastori Chilian Rauscherti toetusel asutas B. G. Forselius köstrite ja koolmeistrite seminari.

Õppeasutus alustas tegevust 1684.a. sügisel ja oli esimene omataoline Rootsi riigis. B. G. Forselius oli kooli juhataja ja õpetaja. Seminar asus Tartu Maarja koguduse pastorite ülalpidamiseks määratud, kuid tühjana seisnud Piiskopimõisas.

1767 .aastal ehitati Unipihal, Kambja ja Otepää teeristi läheduses Pühi kool, kus samal aastal õppis 14 last.

Peale Ignatsi Jaagu on järgmised õpetajad teada alles aastast 1841,mil õpetajaks oli Jaan Laanes.1863.aastal oli õpetajaks Jaan Troon, kes töötas sel kohal 29 aastat. Veel pikema staažiga (38 aastat) on Unipiha koolis töötanud Endla ja Karl Salmistu (1948-1986).

Millal kool Kambja-Otepää teeristilt 5 km Pangodi poole Rõikale toodi, pole päris täpselt teada.1906.aastal õpetas seal lapsi Juhan Lang, hilisem koolide inspektor, TÜ õppejõud ja matemaatika ning füüsika-õpikute koostaja.

Õppetöö Rõikal lõppes pärast põlengut 20.augustil 1944. Praeguses koolimajas avati õppetöö 15. jaanuaril 1945.

 

http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a

http://www.kambja.edu.ee/koolist/kooli-ajalugu

http://www.kambja.ee/?file=a&sid=266

Foto: Vikipedia