Torma Põhikool

Sulge

 

Esimesed teated koolitööst Tormas pärinevad 11. märtsist 1688. aastast. Põhja- Tartumaa praost Reinerus Broockmann vanem teatas aruandes Forseliusele, et Tormas oli 25. koolilast, kes nii hästi lugeda oskasid, et see teda rõõmustas.

1746 - 1775 töötas Tormas pastorina Johan Eisen. Tema tegevus edendas tublisti Torma vaimuelu. Ta nõudis järjekindlalt kohalikelt mõisnikelt koolide avamist. 1766 aastaks oli lisaks köstrikoolile Torma kihelkonnas asutatud 5 mõisakooli.

1820 aastal alustas õppetööd Torma Kihelkonnakool, mille häid edusamme õppetöös pidevalt kiideti. Erilise innuga töötas hariduspõllul Adam Jakobson aastatel 1846 - 1857. Õpilaste arv kasvas, õppima asusid tüdrukud, avati saksakeelne klass. Erilist tähelepanu pööras ta muusikaõpetusele. Loodi 4-häälne laulukoor. Tuntuks sai 1848 aastal asutatud pasunakoor, mis tegutseb tänaseni.

Esimeseks pedagoogilise eriharidusega koolmeistriks Tormas oli Valgas Cimze seminari lõpetanud Carl Robert Jakobson. Tema laiendas õppekava. Pani suurt rõhku loodusteadlikele ainetele, eriti geograafiale. Õpetas saksa ja vene keelt, tutvustas lastele „Kalevipoega". Ta valdas uut meetoodikat. Kontrollijate kiituse teeniseid õpilaste head teadmised, ladus lugemisoskus, teksti mõistmine, ilusad joonistused. Kahjuks sai ta töötada ainult 3 aastat. Konflikt Torma mõisnikuga sundis teda lahkuma. Paljudest kihelkonnakooli lõpetanutest said vallakoolide õpetajad. Seega mõjutas Jakobsonide aktiivne tegevus positiivselt kogu kihelkonna hariduselu.

Uus tõus kihelkonnakoolile algas XX sajandil juhataja Gustav Kommusaare ja tema tütre Eugenie ajal. Õpilaste arv oli kasvanud sajani. Siin õppis lapsi ka kaugemtest valdadest. Ehitati uus koolimaja. Kool asus Torma kiriku lähedal Rahuorus. Õpetamise tase oli kõrge. 1919 aastal muutis Eesti Vabariik kihelkonnakooli Torma Kõrgemaks Algkooliks (6 klassi). Seal jätkasid õppetööd 4-klassiliste koolide lõpetanud.

1902.a. hakkas lisaks kihelkonnakoolile tööle veel ministeeriumikool See oli 2-aastane, kus õppisid 3-aastase vallakooli lõpetanud. 1908 aastal valmis Lullikatkul kooli uus punastest telliskividest hoone.

1919 aastal muudeti kool 4-klassiliseks algkooliks, juhatajaks Hans Jürgens. 1929 aastal liideti sellega Torma Kõrgem Algkool. Ühendatud koolidest sai Torma 6-klassiline algkool, juhataja Richard Koppel.

Tänane Torma kool peab ennast kõigi nende koolide haridustöö jätkajaks ning õppetöö toimub endise ministeeriumikooli hoones, mida on juudeehitustega laiendatud.

Aegade jooksul on seaduseandjad pikendanud kohustusliku põhihariduse omandamise aega. 1944 aastal muudeti kool 7-, 1959 aastal 8-, 1989 aastal 9-klassiliseks .

1957 aasta 17. märtsist kannab kool C. R. Jakobsoni nime. Koolimaja vastas asub tema mälestussammas ja koolimajas Jakobsonide tuba, kus hoitakse materjale Adam ja Carl Robert Jakobsoni tegevuse kohta.

 

Allikad: Torma Põhikooli kodulehekülg http://www.tormapk.edu.ee/8.html

Forseliuse Seltsi kodulehekülg http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a

Foto: http://www.virumaa.ee/2002/04/ve-torma-kool/