Viljandi Valuoja Põhikool

Sulge

Forseliuse Seltsi andmetel toimus õppetöö esmamainimine aastal 1687.

Viljandi Valuoja Põhikool ise nimetab palju hilisemat aega:

Esimese eesti õppekeelega kooli asutamine on seotud Vene valitseja Katariina II reformidega koolide arendamiseks. Tsarinna korraldusel esitas Liivimaa kindral-kuberner Georg v. Browne 1765. aasta Liivimaa Maapäevale uue koolikorralduse, mille järgi pidi iga mõis, mis oli vähemalt 5 adramaad suur, ühe mõisa- või külakooli asutama.
Kuigi nimetatud korraldus jäi suures ulatuses täitmata, peamiselt kohaste kooliruumide ja vajalike õpetajate puudumisel ning mõisnike osalise vastuseismise tõttu, võib siiski arvata, et selle reformi toetusel leidis aset esimese eesti õppekeelega kooli asutamine Viljandisse 1772. a oktoobris. Mainitud kool, mis oli määratud talupoegade lastele, oli Viljandi Valuoja Põhikooli (endine I Algkooli) hälliks.

 

Allikad: Viljandi Valuoja Põhikool http://www.valuoja.ee/esimene-eesti-oppekeelega-kool

Forseliuse Selts: http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a