Põdderi tegevus Saksa okupatsiooni ajal

Sulge

Põdder (fotol) oli üks kolmest Eesti ohvitserist (teised olid A. Larka ning A. Tõnisson), kelle Eesti Ajutine Valitsus 12. märtsil 1918. aastal kindralmajoriks ülendas.

Pärast Eesti sõjaväe laialisaatmist jäi Põdder Tallinna, kus oli peamiselt J. Pitka organiseeritava Bürgerwehr-Omakaitse operatiivjuhataja ning selle varjus komplekteeritava salajase Eesti Kaitseliidu üks peamisi organisaatoreid.

Illegaalsest tegevusest said Saksa okupatsioonijõud aga teada ning Põdder arreteeriti 14. augustil 1918. aastal. Kuna kaalukaid süütõeendeid tema vastu ei leitud, lasti ta aga juba septembris vabaks.

Kaitseliit laienes aga üle kogu Eesti ning Põdder käis korduvalt Tartus Kuperjanovile ning teistele seal aktiivsetele liiduga seotud isikutele korraldusi andmas. 1918. aasta novembri alguseks oli Kaitseliidu liikmeid hinnanguliselt juba umbes 5000.

 

Foto: http://kultuur.elu.ee/ke495_kindralid.htm

Õun, Mati. Eesti Vabariigi kindralid ja admiralid. Tallinn, 2001
Hindrey, Karl August. Kindral Ernst Põdder: landesvääri võitja. Tallinn, 1990 (ümbertrükk)