Histrodamuse kasutamine koolides

Форумы » Igaühe Histrodamus / MyHistro

Jaanus

12.09.2012 14:57:00

Histrodamus ja Igaühe Histrodamus e. myHistro on juba täna kasutusel paljudes koolides üle maailma. Kohe-kohe läheb käima ka koostöö maailma ühe suurima hariduskeskkonnaga Edmodo. Sellega seoses tahaksime jagada oma mõtteid, kuulda arvamusi ja tagasisidet alltoodud võimaluste kohta ning kuulda ideid muude võimaluste osas, mille peale me ise pole veel tulnud.

 

Usume, et Histrodamuse ja myHistro ühine kasutamine võimaldab õpetajatel rakendada õpetamisel mitmekesist metoodikat, luues õpilastele võimalused ise aktiivselt osaleda õppetegevuses, koguda ja presenteerida materjale, teha järeldusi, kujundada ja väljendada oma arvamust ajaloosündmuste või -nähtuste kohta.

Koos keskkonnaga myHistro sobib Histrodamus väga hästi ka õpilastele grupitööde sooritamiseks ning oma uurimis-lugude esitlemiseks, õpetajatele tunni ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, samuti interaktiivsete testide koostamiseks ning kodutööde andmiseks õpilastele.

 

Konkreetsemaks minnes oleme jaganud kasutusvõimalused kahte suuremasse rühma - kasutamine koolitunnis ja kasutamine kodus (st. koolitöödeks ettevalmistamisel). 

Kasutamine klassiruumis:

  • Õpetajad saavad lihtsa vaevaga koostada igaks tunniks spetsiifilised interaktiivsed õppematerjalid,
  • Interaktiivne õpe valitud lugude vaatamise ja nende kommenteerimise/arutlemise abil,
  • Lihtne kasutada hindamiseks või testide tegemiseks.

 

Kasutamine kodus:

  • Väga sobilik individuaalsete ajaloo või geograafialaste kodutööde koostamiseks. Võimaldab suurepäraselt hinnata õpilase tegelikku ainetundmist ja teha kindlaks kas tegu on vaid faktide/nimede meeldejätmisega või saadakse ka tegelikult toimunust aru,
  • Võimalik kasutada õpetaja poolt loodud lugude baasil testide (sh. lünktestide) ettevalmistamiseks,
  • Hea võimalus grupitööde teostamiseks tänu erinevate koostöövariantide olemasolule keskkonnas (kaasautorid, info eksportimine CSV või KML formaati, kommenteerimine, lugude järgimine jms),
  • Aitab kaasa pidevale õppeprotsessile. Näit. tänu "Täna minu ajaloos" funktsioonile, tuletatakse õpitut kasutajatele ajaloo-sündmuste igal aastapäeval meelde ja samuti jäävad kõik õpilaste endi poolt teostatud tööd ülevaatlikkusse ja süsteemsesse andme-baasi.

 

Kas ülaltoodu tundub Eesti õpetajatele mõistlik? Kas, kuidas ja mida saaks Histrodamuse ja myHistro baasil veel teha? Kas ja mida peaks selleks keskkondades muutma, et need koolitöö jaoks veelgi paremini sobiksid?

 

Arvamusi ja mõtteid võib jagada siinsamas foorumis. Need, kes eelistavad oma ideid aga e-maili teel jagada, võivad saata meile kirjad aadressile info@eestiajalugu.ee 

Igasugune tagasiside väga teretulnud!

 

  • 1