Laiuse Põhikool

Sulge

Kooliharidus on Laiusel võrsunud kiriku rüpest. Kooli vajati kiriku abiks. Uut tüüpi rahvakooli rajajaks tuleb lugeda B. G. Forseliust.

Tema sugulane Rainerus Brockmann hakkas Laiusel kooliharidust andma 1686. aastal. Õppetöö esmamainimine jääb aga veel varasemasse aega - 1677 (Forseliuse Selts)

1822 alustab tööd Laiuse Kihelkonnakool.

1827. a. märgitakse :" Seesugust kihelkonnakooli ja laulukoori nagu Laiusel, ei ole kuskil; ja et seitse sessamas kihelkonnakoolis ettevalmistuse saanud kooliõpetajat on külakoolis õpetamas, seda leidub vististi ka ainult Laiusel."

Laiusel on au sees võimlemine. Esimene üleriigiline turnipidu korraldati kohaliku kooliõpetaja Jüri Soo eestvedamisel 1876. aastal just Laiusel.

1915 avatakse Laiusel uus kihelkonnakoolimaja.
1922 muutub kool Laiuse 6-kl. Algkooliks.
1944 nimetatakse kool Laiuse Mittetäielikuks Keskkooliks. kool töötab 7-klassilisena.
1961 muudetakse kool 8-klassiliseks.
1988 muudetakse kool 9-klassiliseks.
1991 muudetakse kooli nimi - Laiuse Põhikool, mis nime kantakse tänaseni.

 

Allikad: Laiuse Põhikool http://www.laiusepk.edu.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53

Forseliuse Selts http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a

Foto: http://www.jogevamaa.com/home/index.php?view=venueevents&id=108%3Alaiuse-pohikool&option=com_eventlist&Itemid=68