Kõik lood

  • Eesti talupoegade ülestõus Läänemaal ja Harjumaal 1560. aastal

    Liivi sõja alguses korraldasid Ivan Julma väesalgad Eestisse mitmeid sõjaretki, mida kohalikud valitsejad enam tõrjuda ei suutnud. 1560. aasta kevadel läksid Lääne-Eesti ja Saaremaa hertsog Magnuse võimu alla, kes lootis venelastega rahus elada. Kuid sama aasta sügisel ulatusid nende rüüsteretked ka sinna. Magnuses ja teistes isandates pettunud talupojad alustasid oktoobris mõisnikevastast ülestõusu, mis lühikese ajaga saavutas suure ulatuse ning tekitas sakslastes tõsist hirmu. Siiski suudeti see peagi maha suruda ning ülestõusu juht kisti Kuressaares neljaks. Seda vastuhakku peetakse viimaseks keskaegseks talurahvaülestõusuks Eestis.

    Peamiseks allikaks ülestõusu kohta on Johann Renneri kroonika, kus aga sündmust kirjeldatakse siiski üpris napisõnaliselt ning selle ulatusest kuigivõrd aimu ei saa. Veelgi lühemalt on seda kirjeldatud Balthasar Russowi kroonikas. Tõenäoliselt jäi see oma ulatuselt näiteks Jüriöö ülestõusule tuntavalt alla. Kõige põhjalikumalt on ülestõusu sündmustikku analüüsinud Herbert Ligi.

    Alusta lugu

    Loo sündmused: