Aita kaasa

Eesti Elava Ajaloo Keskus on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel Eesti ajaloost huvituvaid ja selle tutvustamise eest seista soovivaid füüsilisi ning juriidilisi isikuid.

Eesmärgid:
1) Mittetulundusühingu eesmärgiks on tänase Eestimaa ja selle lähiümbruse kohta teadaoleva ajalooalase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja esitamine erinevate vaatenurkade alt;
2) Põhjaliku, interaktiivse, visuaalselt ülevaatliku ja dünaamilise Eesti ajalugu tutvustava internetiportaali haldamine ja arendamine;
3) Hallatava internetiportaali sisu tõlkimine ja esitamine tähtsamates võõrkeeltes;
4) Koostöö Eesti ja teiste riikide ajaloolaste ning ajaloohuvilistega;
5) Rahvusvahelise professionaalse diskussiooni tekitamine ning probleemsete või väheuuritud valdkondade edasise uurimise soodustamine;

 

AITA KAASA!

Igasugune abi ülaltoodud eesmärkide täitmiseks on teretulnud. Juhul kui te soovite abistada, kuid ei ole kindlad, kuidas seda täpselt teha saaks, siis andke oma soovist ja/või küsimusest teada aadressil info@eestiajalugu.ee .

Kui teil on võimalus toetada sisu arendust (näiteks fotode, dokumentide, ülestähenduste vms. näol), siis andke sellest palun teada toimetuse üldaadressil info@eestiajalugu.ee .

Juhul kui soovite MTÜ-d toetada rahaliselt, siis saate oma toetuse kanda MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus arveldusarvele nr. 10220088177013 (SEB pank) . Makse selgituseks märkige palun vastav number ülaltoodud eesmärkidest, mida soovite toetada. Saame sellisel juhul suunata laekunud summad täpselt selle lõigu arendamiseks, mida olete soovinud.

Täname siinkohal Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (www.kysk.ee) kelle rahaline tugi aitas meid toimetuse töö esmasel käivitamisel.

 

Meie sooviks on Eesti ajalugu aktiivselt tutvustada ja hoida "Histrodamus" keskkonda pidevas arengus. Seepärast on igati oodatud abi ka muudes vormides - on see siis nõuannete, vihjete, raamatute, meenutuste vms. näol.

Kõik, kellele Eesti ajalooga seotud teemad on huvipakkuvad ja südamelähedased, on ka oodatud ühinema meie MTÜ-ga. Selleks saatke palun oma vastav avaldus MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus juhatusele kas lihtkirjalikult või e-maili teel. MTÜ põhikirja leiate siit.

 

Ette tänades,

Eesti Elava Ajaloo Keskus

 

Meie toetajad:

Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital         

  

Histrodamuse missiooni toetab reklaamiagentuur Kontuur Leo Burnett

 

   

 

Eesti ajalugu aitab tutvustada Postimees