Tartu vabastamine eestlaste poolt

kaardile

21. veebruar 1918

Eesti tagavarapolgu üksused arreteerisid 21. veebruaril Tartu täitevkomitee ning üritasid hõivata ka nõukogu hoone.

Läti küttidel õnnestus aga vangid vabastada ning kõrvaldada eesti polgu valveüksused nõukogu ja postkontori juures ning hoida käigus evakueerimist Tartu raudteejaama kaudu.

Pärast vastastikust kokkulepet, millega eesti väeosad lubasid enamlastel puutumatult linnast lahkuda, läks võim 22. veebruaril eestlaste kätte. Linna miilitsaülemaks nimetati Karl Einbund (Kaarel Eenpalu).
Samal päeval, 22. veebruaril jõudsid Lõuna-Eestisse esimesed Saksa väed Lätist. Jätkati kiiret edasiliikumist ning 24. veebruari hommikul jõuti pärast kokkupõrkeid enamlastega Tartusse (pildil).

Raekoja platsil tervitasid Saksa vägesid kohalikud baltisakslased lauluga ning elaguhüüetega Saksa keisrile. Paari päeva pärast pandi linna juhtima revolutsioonieelne saksa linnavolikogu.

Võimu püüdsid eesti tagavarapolgu ühe pataljoni üksused üle võtta ka Võrus, vabastades paar päeva enne sakslaste kohalejõudmist Võru vanglas kinni peetud mõisnikud ning arreteerides täitevkomitee esimehe. Punakaartlastel õnnestus aga baltisakslased uuesti vangistada. 24. veebruaril ründasid Saksa väed ootamatult linna, punakaartlased ja Vene sõdurid olid sunnitud pärast vastupanu taganema.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                    Allikas (foto): http://www.kuperjanov.ee/images/paste1.jpg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • auto
  • tulease
  • vaade