Eesti ühineb programmiga partnerlus rahu nimel

kaardile

03. veebruar 1994

1993. aasta oktoobris pakkusid Ameerika Ühendriigid NATO kaitseministrite kokkusaamisel välja uue koostöövormi NATO ja Euroopa maade, sealjuures Ida-Euroopa riikide vahel. Ehkki neid ühendas juba Põhja-Atlandi Koostöönõukogu, oli uus rahupartnerlusprogramm ehk partnerlus rahu nimel (Parntership for Peace) tunduvalt konkreetsemate eesmärkidega ettevõtmine. Lisaks ei olnud tegemist kollektiivse lepinguga, vaid rahupartnerlusprogramm sõlmiti NATO ja ühe konkreetse riigi vahel.

Riik kohustus täitma mitmeid põhimõtteid, nagu demokraatia kaitse, rahvusvahelise õiguse printsiipide tunnustamine, konfliktide lahendamine rahumeelsel teel ja relvajõuga ähvardamisest loobumine. See kestab tänini ning hetkel on selle liikmeteks 22 riiki, kes kuuluvad ka Euro-Atlandi Partnerlusnõukokku.

Programm sai ametliku alguse 1994. aasta jaanuaris ja siis tehti ka Eestile ettepanek sellega liitumiseks. 3. veebruaril see toimuski. Järgnevalt käivitus 1995. aasta jaanuaris liitus Eesti selle raames ka Planeerimis- ja Ülevaatusprotsessiga (Planning and Rewiev Process, PARP), mis võimaldas otsest sõjalist koostööd alliansiga ja andis Eestile ja paljudele teistele Ida-Euroopa lootust saada tulevikus NATO liikmeks. 

Allikad: http://www.mod.gov.ee/?op=body&id=152

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm

http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb030208.htm


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kool
  • näitus
  • NB