Vao tornlinnus

kaardile

1400

Vao tornlinnuse rajamise täpne aeg on teadmata, selleks pakutud ajavahemikku 13. sajandi lõpust kuni 15. sajandi lõpuni. Kõige tõenäolisemalt rajati see 14. sajandi lõpus või 15. sajandi alguses.

Vao mõisa on aga esmakordselt mainitud 1442. aastal, tõenäoliselt oli selleks ajaks linnus juba olemas. Vao torn elas üle kõik 16.-18. sajandi sõjad ning oli kuni 1770. aastateni mõisa peahooneks. Torn oli ka enne restaureerimist 1986. aastal küllaltki heas korras, selle kõik neli korrust olid säilinud.

Keldrit ühendab teise korrusega kitsas müürisisene trepikäik, mis oli algselt ainukeseks pääseteeks keldrisse, kus hoiti nii laske- kui toidumoona

Vao tornlinnuse mõõtmed on küllaltki väikesed, umbes 10x10 meetrit (sellest veel väiksem on ainult Kiiu tornlinnus), kuigi suur pole ka selle müüride paksus, mis jääb üldiselt 1,3 meetrit. Sissepääs asus esialgu aga linnuse teisel korrusel, kuhu pääses välist treppi pidi, hiljem rajati see ka esimesele korrusele. Viimane oli ilmselt toidu ja muu moona panipaigaks. teisel korrusel asusid töö- ja esindusruumid, kolmas oli elukorrus ning neljas kaitsekorruseks. Tõenäoliselt toimusid kolmandal korrusel ka jumalateenistused. Hästi säilinud Vao torni ümbritsesid keskajal tõenäoliselt ka ringmüür ja vallikraav, kuid paraku pole need säilinud. Ainult torn poleks ühelegi vähegi tõsisemale rünnakule vastu pidanud.

Allikad: Kalvi Aluve. Eesti keskaegsed linnused. Tallinn: Valgus, 1993.

http://www.mois.ee/viru/vao.shtml

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=16092

http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=109


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • maja