Tüüpilised tarandkalmed

kaardile

52

Rooma rauaajal hakati ehitama tüüpilisi ehk klassikaliselt liitunud tarandkalmeid. Need kivikalmed on korrapärase kujuga piklikud nelinurksed kividest laotud tarandid, mis on seest kividega täidetud. Enamasti ehitati tarandkalmeid aja jooksul suuremaks, ladudes olemasolevale tarandile otstesse uusi tarandeid. Seda tehti korrapära arvestades, nii et lõpuks oli kivikalme üks suur ristkülikukujuline tarand.
Olenevalt piirkonnast kasutati tarandkalmete ehitamiseks pae- või raudkive. Põhja-Eesti tarandid on 5—8 m pikad ja 2—4 m laiad. Kagu-Eestis aga, kus tarandkalmed olid üldse esimesed laiemalt levinud kivikalmed ning kus nende sümboolne tähendus maaomandi põlisuse näitamisel seega olulisem, võisid tarandid olla kuni 12,5 m pikad ja 8 m laiad. Samuti ehitati need kõrgemale ja silmapaistvale kohale keset põlde. Tarandid täideti seest kividega. Kihi paksus oli paarikümnest sentimeetrist meetrini. Täitekihi kivide vahele pandi kas põletatud või põletamata inimluud ning hauapanused. Tarandimüüride ümber oli tavaliselt äärevare — kividega kaetud ühe kuni kuue meetri laiune ala, mis tekkis kas tarandi ehitamise ajal või kanti hiljem kokku. Ka äärevaredest on leitud maetud luid.
Eriti Põhja-Eestis on ehitatud tarandkalmeid ka üksikutena. Sellistele üksiktarandkalmetele ilmselt ei plaanitudki hiljem juurdeehitusi teha nagu oli tavaline tüüpiliste tarandkalmete puhul.

pildil: Tuulingumäe tarandkalme Saaremaal Tõnijal

 

allikad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002;
L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Eesti esiajalugu. Eesti Raamat: Tallinn 1982

pildiallikas: http://web.zone.ee/legendiotsija/lepna.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kivid