Põhjapoolsed maakonnad: Harjumaa

kaardile

1203

Rävalast lõunas asus Harjumaa, mis koosnes ilmselt neljast kihelkonnast. See arv pole aga kindel, sest andmeid on kasinalt. Kuna hilisemad kirikukihelkonnad asutati üldiselt muinaskihelkondi arvestades, siis võivad nende piirid anda aimu muinasaegsete kihelkondade paiknemisest. Harjumaa alale asutati XIII sajandil esialgu ainult Kose ja Hageri kihelkonnad, millele hiljem lisandus Juuru kihelkond. Tõenäoliselt vastas neist Kose kihelkond kõige rohkem ühele Harjumaa muinaskihelkondadest.
Harjumaalt on teada kaks olulist linnust, mis olid suure tõenäosusega ka kihelkonnakeskused. Liivimaa kroonikas mainitud Loone ehk praegune Lohu linnus oli ilmselt Hageri idaosas ja Juuru kihelkonna aladel paiknenud muinaskihelkonna keskus. Varbola linnus, mis asub Nissi kihelkonna lõunaotsas, oli ilmselt Hageri lääneosa, Nissi kihelkonda ning võib-olla ka alasid Märjamaa kihelkonnast hõlmanud muinaskihelkonna keskus. Võimalik, et selle kihelkonna nimi oligi Varbola. Kas see kihelkond aga Harjumaa alla kuulus, pole päris selge. Nende alade kõrval, Rapla kihelkonnas asub Henriku mainitud Raikküla, kus olevat koos käinud Harjumaa kihelkondade vanemad. Rapla kihelkonna ala võis kuuluda nii Varbola kihelkonda kui ka läänepoolsemasse Harjumaa kihelkonda või olla hoopis omaette muinaskihelkond. Harjumaa idaosas olnud muinaskihelkonnast sai Kose kihelkond. Harjumaa ja Rävala olid keeleliselt ja kultuuriliselt sarnased ja tihedalt seotud. Ka Harjumaa kuulus ilmselt Tallinna tagamaade hulka. Keskajal ühendatigi need kaks maakonda üheks Harjumaaks.

 

allikad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002;
L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Eesti esiajalugu. Eesti Raamat: Tallinn 1982

pildiallikas: Vikipeedia


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • monument
  • nool