Sisevõitlused EKP-s

kaardile

1971

1970. aastad tähendasid ägedat võimuvõitlust EKP juhtide seas. Süvenema stagnatsiooni tingimustes ei rahuldanud Käbin enam Moskva võimuringkondi. Kreml süüdistas Eesti NSV juhtkonda kasvava natsionalismi mahitamises ning ka julgeolekuorganitele oli Eesti pinnuks silmas. 1977. aastal kutsuti Käbin koos Väljasega Moskvasse partei keskkomiteesse aru andma. Siiski ei võetud Eesti natsionalismi küsimust poliitbüroo päevakorda ja Eesti NSV juhtkonna üleliiduline hukkamõistmine jäi ära.

Järjest tugevnes ka EKP võimuladviku sisene opositsioon Käbinile. Tema ametipostile oli mitu pretendenti. Artur Vader püüdis nagu ennegi sel eesmärgil ära kasutada oma Moskva tutvusi. Käbini enda järglasekandidaadiks oli jätkuvalt Vaino Väljas, aga ootamatult kerkis esile veel kolmaski mees - Karl Vaino, kel olid kujunenud head sidemed EKP Keskkomitee teise sekretäri Lebedeviga, keda Vaino suutis veenda, et just tema oleks õige inimene Eesti NSV-s pead tõstvat natsionalismi ohjeldama. Nii hakkas ka see tandem Moskvas pinda ette valmistama Käbini kukutamiseks.

Käbin proovis loomulikult oma positsioone kindlustada, kuid ei suutnud siiski enda ametikohta säilitada. Võimuvõitlus EKP Keskkomitees kulmineerus 1978. aastal, mil Käbini-vastase jõud kasutasid ära Vaderi surma. Moskva heakskiidul kutsus Lebedev kokku paertei keskkomitee büroo ja tegi seal ettepaneku soovitada Käbin suunata tööle Artur Vaderist vabaks jäänud kohale - Ülemnõukogu Presiidiumi esimeheks - kuhu kunagi Käbin ise oli enda konkurendi suunanud. Esimeseks sekretäriks soovitati aga Karl Vainot. Eesti NSV juhtkonna vahetus vormistati 1978. aasta juuli lõpus toimunud partei keskkomitee pleenumil.

EKP-sse astumine oli küll 1970. aastateks vähenenud, aga silmatorkavamaks sai haritlaskonna osatähtsuse kasv selle liikmeskonnas. Jätkuvaks motivaatoriks parteilise karjääri kasuks otsustamisel olid sellega kaasnevad privileegid. Näiteks oli nii mugav omandada autoostuluba.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005
Eesti ja maailm. XX sajandi kroonika. III osa, 1961-80. Eesti entsüklopeediakirjastus, 2006

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • näitus
  • nool
  • politsei
  • relikt