Karl Vaino vahetab välja Vaino Väljas

kaardile

1988

Taasiseseisvumisaja meeleolud ning Eesti taasiseseisvumise pooldajate kõige massilisem liikumine Rahvarinne, mis loodi 1988. aastal, vastandasid end tollase EKP venameelsele ladvikule, mille eesotsas oli esimese sekretärina moskvameelne Karl Vaino, kes otsis võimalusi rahvusliku liikumise ohjeldamiseks. 1988. aasta kevade jooksul oli Eesti-sisene kriitika kohaliku juhtkonna suhtes muutunud järjest avalikumaks. Vaino, kelle vastu tekkis opositsioon ka EKP juhtide seas, ei soovinud siiski vabatahtlikult lahkuda, mistõttu muutus 1988. aasta varasuvel võimukriis ilmseks.

Pärast 1988. aasta öölaulupidusid ja nn laulva revolutsiooni algust ning massimeeleavaldusi, võis oodata sündmuste väljumist võimude kontrolli alt. Ka Moskva jõudis arusaamisele võimulolijate vahetuse vajalikkusest Eestis. 16. juunil vabastatigi Karl Vaino EKP Keskkomitee esimese sekretäri kohalt. Tema asemele määrati diplomaatiliselt töölt selleks puhuks kiirkorras tagasi kutsutud Vaino Väljas, kelle kandidatuuri toetas ka Gorbatšov. Parteijuhi vahetus leevendas veidi ka ühiskonnas tekkinud pingeid.

Tugevneva rahvaliikumise survel oli EKP siiski sunnitud hakkama oma käitumist kohandama ühiskonnas toimuvate muutustega. Moskvas toimunud NLKP Keskkomitee konverentsil avaldas Vaino Väljas põhimõtteliselt toetust Rahvarinde eesmärkidele ja isemajandamise ideele. 1988. aasta septembris aset leidnud EKP Keskkomitee 19. pleenumil uuendati ka EKP juhtkonda. Mitmed Karl Vaino aegsed vanameelsed juhid lahkusid. Vaino Väljas - nagu ka rahvarindlased - oli ise aga veendunud, et ENSV edasine areng tähendab omariiklust liidulepingu alusel. Seega olid EKP ja Rahvarinde seisukohad paljudes valdkondades kattuvad.

1988. aasta septembris toimus EKP Keskkomitee pleenum, kus Vaino Väljas esitas uutmisprogrammi. Tunnistati, et EKP on rahva ees süüdi paljudes kuritegudes, teatati, et partei ei kavatse konfronteeruda rahvaga, et see tahab ellu viia IME programmi, muuta eesti keele riigikeeleks ja Eesti NSV suveräänseks liiduvabariigiks. Väljas pidas pleenumikõne eesti keeles - Karl Vaino oli enda võimuloleku ajal esinenud vaid vene keeles.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005
Eesti ja maailm. XX sajandi kroonika. Osa IV, 1981-2000. Eesti entsüklopeediakirjastus, 2007

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • näitus
  • nool
  • politsei
  • relikt