Kreenholmi streigi tulemused ja jätk

kaardile

1873

Kreenholmi tööliste uuesti esitatud ja omavahel kooskõlastatud nõudmised sundisid vabrikuvalitsust osalistele järeleandmistele. Tööpäeva lühendati 45 minuti võrra, kaotati palgast mahavõtmine haigla ja kiriku heaks ning töölistel lubati esitada töölisvanema kandidaate. Ehkki töö vabrikus jätkus, polnud konflikt veel lahendatud, sest varsti püüdis vabrikuvalitsus pealesunnitud järeleandmisi tagasi võtta ja agaramaid töölisi kõrvaldada.

10. septembril vangistati 6 tööliste esindajat, kes olid tahtnud Tallinna vabrikuvalitsuse peale kaebama sõita. Järgmisel päeval alustas 5000 töölist taas streiki. Konflikti teravdasid vahistamised ning ettevalmistused peksukaristuseks. Vabrikuvalitsuse maja juurde kogunes enam kui tuhandepealine ärritunud rahvahulk, kes arreteeritud jõuga vabastas. Et vabriku töö jätkuks, toodi 12. septembril Kreenholmi terve polk sõdureid, mis sundis töölisi kasarmutesse taanduma. Sõjaväele toetudes alustati arveteõiendust streigijuhtidega ning politsei vahistas 35 töölist. Aasta lõpuni vallandas vabrikuvalitsus veel üle 400 töölise, kes streigi ajal silma olid torganud. Osa neist anti nekrutiteks.

Pärast streiki tugevdati Kreenholmis politsei- ja sandarmijõude. Valitsus määras erikomisjoni streigi asjaolude uurimiseks. Selle ettepanekul kaotati Kreenholmis 1857. aastal erakorraliselt kehtestatud politseimäärustik, lõpetati alaealiste tööletoomine Peterburi kasvatusmajast ning määrati kindlaks töönormid. Vabrikutesse pandi üles aktid, mis kajastasid vabrikuvalitsuse poolt töölistele tehtud järeleandmisi. Vihatud direktor Kolbe ja mitmed ametnikud olid sunnitud enda töökohtadelt lahkuma.

Siiski esines Kreenholmis rahutusi veel 1873. aasta aprilliski. Veelgi märkimisväärsem oli, et Narva eeskujul esines neid nüüd ulatuslikumalt ning julgemalt ka mujal Eestis. 1872. ja 1875. aastal toimusid näiteks tööliste vastuhakud Voltveti kalevivabrikus, 1873. aastal puhkes Tallinnas voorimeeste streik protestiks uute madalamate takside vastu, 1876. aastal streikisid Tallinnas Lindforsi trükitöölised-ladujad. Kreenholmi tööliskonna suurejooneline vastuhakk julgustas niiviisi järjest arvukamaks kasvat töölisklassi kõigis Balti kubermangudes enda õiguste kaitseks ning halbadele tingimustele tähelepanu juhtimiseks streike rakendama.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu. V, pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu, 2010
Zettenberg, Seppo. Eesti ajalugu. Tallinn, 2011


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kohus
  • kool
  • mõis
  • NB
  • nool
  • rong
  • sild
  • ülikool