EK(b)P Keskkomitee VIII pleenum

kaardile

märts 1950

Johannes Käbin oli 1950. aasta märtsis toimunud EK(b)P Keskkomitee 8. pleenumi, üks aktiivsemaid kohalikke ettevalmistajaid. Tallinna tänavatele toodi selle foorumi turvamiseks lausa Nõukogude tankid. Kohtumine oli kindlasti tähtis ja pöördeline Eesti NSV sisepoliitika arenemise seisukohalt. Vaheti välja senine partei juhtkond, kelle asemele määrati Moskva poolt nimetatud parteiliikmed. Pleenum šokeeris Eesti rahvast: sotsialismi ehitamisel kohaliku eripära mingisugusegi arvestamise soov kuulutati kodanlikuks natsionalismiks ning pleenumil vahetati välja ka Eesti NSV senine juhtkond.

1949. aasta märtsiküüditamise ajal väidetavalt üles näidatud „sobimatu leebus ja lohakus" ning sisepinged Eesti NSV juhtkonnas põhjustasid otsused, millega seni parteis juhtivat rolli etendanud 1940. aastal esile kerkinud kommunistid kõrvaldati võimult. Nikolai Karotamme süüdistati natsionalismi kaldumises ning talle sai saatuslikuks ka keeleküsimus, kuna ta oli soosinud eesti keele kasutamist. Nii kõrvaldati ta EK(b)P Keskkomitee esimese sekretäri positsioonilt. Massiliselt nimetati kodanlikeks natsionalistideks Eesti kunstnikke, kirjanikke ja haritlasi. Arreteeriti ka juhtivad parteiliikmed ja pärast pleenumit vallandus hüsteeriline võitlus „kodaniliku natsionalismi“ kõikvõimalike ilmingute vastu, mis kestis Stalini surmani.

Nende asemele tuli uus kaader, kellest suure osa moodustasid demobiliseeritud, kes olid end täiendanud parteiharidussüsteemis. Viimane loodi juba 1940. aastal ning hakkas tootma kaadrit, kellele nõukogude võim võis tugineda. Kui Karotamm sunniti EK(b)P Keskkomitee esimese sekretäri kohalt lahkuma, määrati tema järglaseks just tema rivaal Johannes Käbin. Viimane oli Moskvale sobilik kandidaat, kellelt saadud informatsiooni Kremlis Eestit puudutavate otsuste langetamisel kindlasti arvestati. Karotamm kaotas küll oma koha parteihierarhias, kuid repressioone tema suhtes ei rakendatud. Ta siirdus Moskvasse, kus keskendus akadeemilisele karjäärile.

Johannes Käbini kõrval tõusevad juhtivatele positsioonidele natsionalismivastases kampaanias varem silmapasitnud mehed. Isikliku positsiooni kindlustamise järel viis aga EK(b)P uus esimene sekretär peagi läbi mitmeid muudatusi oma lähikondlaste ringis. 1950. aastate pöörde kõige käremeelsemad kaaslased tõrjus ta ise kõrvale ning suutis enda võimu selgesti kehtestada. 1954. aasta alguses toimunud EK(b)P Keskkomitee pleenumil oli Käbin juba suhteliselt vaba enda meeskonna kujundamisel, kus domineerima pääsesid liidueestlased.

Pildid:

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool