Diplomaatiliste suhete sisseseadmine Nõukogude Venemaaga

kaardile

13. jaanuar 1921

27. novembril 1920 tegi Asutava Kogu valitud tööerakondlik valitsus eesotsas Ants Piibuga Moskvale ettepaneku seada Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel sisse regulaarsed diplomaatilised suhted. 6. detsembril saadi Georgi Tšitšerini vastus, milles teatati, et Nõukogude Venemaa võtab selle ettepaneku vastu. 1921. aasta jaanuaris seatigi Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel sisse regulaarsed diplomaatilised ja konsulaarsuhted.

Enne ametlike regulaarsete diplomaatiliste suhete sisseseadmist Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel oli Eestis mitteametlik N. Venemaa esindus, mille eesotsas oli Issidor Gukovski. 

Nõukogude Venemaa täievolilise esindaja ametikohale Eestis määrati Maksim Litvinov. Georgi Tsitšerin tegi VK(b)P Keskkomitee pleenumil ettepaneku nimetada Litvinov diplomaatiliseks esindajaks üheaegselt nii Eestis kui Soomes, kuid pleenum otsustas jätta Litvinovi diplomaatiliseks esindajaks (ja kaubandusesindajaks) ainult Eestis. Volikirjad esitas Litvinov Tallinnas 13. jaanuaril 1921. Need olid V. I. Lenini poolt allkirjastatud 24. detsembril 1920. Litvinov tundis Eesti olusid, olles Vabadussõja ajal viibinud Eestis  ning oli osalenud Tartu rahuläbirääkimistel. Esialgu olidki Nõukogude Venemaal diplomaatilised suhted ainult Eestiga ja Litvinov oli esimene ja ainus Nõukogude suursaadik.

 

Mattisen, Edgar, Tartu rahu: monograafia (Tallinn : Eesti Raamat, 1989)Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline