Eesti rahvusväeosade loomine

Sulge

Märtsi lõpul 1917 algatasid Tallinna eestlastest sõjaväelased mõtte luua eesti rahvusväeosad.

 Aprilli alguses andis sõjaministeerium vastava nõusoleku ning mai alguseks oli Tallinna koondunud juba ligi 4000 eesti sõdurit.

Ent 20. aprillil võttis Petrogradi Nõukogu vastu eesti rahvusväeosade moodustamist keelava otsuse, kuna nood lõhkuvat armee ühtsust. Seepeale otsustas Tallinna Nõukogu 29. aprillil saata juba formeeritud 1. eesti polk laiali.

Nüüd korraldasid eesti sõjaväelased selle otsuse vastu 1. mail manifestatsiooni ning Jüri Vilms suutis uut sõjaministrit Aleksander Kerenskit (pildil) veenda lubama eesti polgul formeeruda Tallinna asemel Rakveres.

1.-2. juulil 1917 peeti seal eesti sõjameeste konverents, kus valiti Eesti Sõjaväelaste Keskkomitee. 18.-22. juulil istus Tallinnas koos esimene Eesti sõjaväelaste kongress ligi 50 000 delegaadiga. Valiti Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee, mille esimeheks sai Konstantin Päts. Suurte vaidluste järel võeti vastu resolutsioon, mis nõudis sõja kiiret lõpetamist ning rahuläbirääkimiste alustamist.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007                                                                                           

Allikas: (pilt) http://www.kool.ee/failid/tartu3.jpg