"Tööliste" demonstratsioonid ja uue valitsuse ametissenimetamine

Sulge

Meeleavaldajateks ümberriietatud Nõukogude sõjaväelased juunis 1940 TallinnasŽdanovi Mosvast saadud juhtnööride abil korraldati 21. juunil 1940 kaheteistkümnes Eesti linnas ja asulas demonstratsioonid, mis toimusid üleriigilise meeleavalduste keelu tõttu täiesti seadusevastaselt.

Eriline tähtsus oli muidugi Tallinna miitingul, mis algas Vabaduse väljakul ning liikus sealt edasi Toompeale ja Kadriorgu.

Pole teada, kui palju oli demonstrantide seas Petserimaalt kohale toimetatud venelasi ja baasidest toodud ümberriietatud sõjaväelasi (pildil), küll aga saatsid meeleavaldusi igal juhul Punaarmee soomukid.

Ždanov tegi kiirvisiidi president Pätsi juurde Kadriorgu, andes talle teada, et uus valitsusjuht on Johannes Vares. Demonstrantide kisa tõttu endast väljas president oli kõigega nõus, soovides vaid seda, et uus valitsus asuks ruttu tööle ja taastaks riigis korra. Sedasama soovis ka Ždanov, sest meeleavaldajad olid juba hakanud moodustama relvastatud võitlusrühmi, mis ei sobinud aga sugugi Moskva plaanidega korraldada võimuvahetus ilma igasuguse suurema kärata.

22. juuni hommikul relvitustas Eesti politsei siseminister Undi korraldusel kõik omaalgatuslikud vasakpoolsed võitlusrühmad. 21. juuni õhtul esitas Vares president Pätsile uue valitsuse koosseisu, kuhu ei kuulunud mitte ühtegi kommunisti. Juba eos pidi see valitsus arvestama Ždanovi seisukohtadega.

Tasapisi hakati valitsust välja vahetama Eesti Kommunistliku Partei (EKP) liikmetega, kuid seda tehti siiski veel üsna ettevaatlikult.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005                                      

http://kultuur.elu.ee/487/487_Sarv.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/et/thumb/4/45/Tallinn_21_juuni40.jpg/180px-Tallinn_21_juuni40.jpg