Kruus Eesti Asutavas Kogus

Sulge

Saksa okupatsiooni ajal (alates 1918. aasta veebruarist) tõmbus Hans Kruus avalikust elust tagasi ning elas Tartus, Elvas ja isakodus Jõunes. Kui Eesti valitsus novembris reaalse võimu enda kätte sai, alustas Kruus taas ka poliitilist tegevust. Järgmise aasta aprillis valiti ta Asutava Kogu liikmeks. Seal võitles ta ägedalt sotsialistlike põhimõtete eest ning oma sõnuvõttudes jõudis ta koguni Nõukogude võimu toetamisele. Tõenäoliselt olid tal ka teatavad sidemed Venemaa enamlaste ja teiste sotsialistidega, kuid otseselt riigivaenulikku tegevust ilmselt ta siiski ei teostanud. Kruus ja teised esseerid toetasid ka radikaalse maaseaduse vastuvõtmist, mis baltisaksa mõisnikelt enamiku maadest käest võttis.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 202-203.

Aarne Ruben. "Vares-Barbaruse valitsus" Tallinn, SE&JS 2001 ISBN 9985-854-36-5 (köites)