Johan Laidoneri vahistamine

Sulge

22. juunil 1941 puhkes Saksa-Nõukogude sõda. Juba järgmisel päeval pandi Laidoneri pere koduaresti, 28. juunil viidi aga Pensa vanglasse. Seal süüdistati teda töörahva rõhumises, Nõukogude võimule relva jõul vastu astumises ja kodanluse diktatuurile kaasaaitamises. Rahvusvahelisele õigusele tuginev Laidoner vastas, et tema lähtub Tartu rahust, mille järgi Eesti ja Nõukogude pooled üksteise sõjaväelaste suhtes pretentsioone ei esita. Nõukogude pool tema seisukohti loomulikult ei arvestanud, sest luges Eesti riiki alates 1940. aastast täielikult likvideerituks. Laidoneri vintsutati 12 aasta jooksul Kirovi, Ivanovo, Moskva ja Vladimiri vanglates, kusjuures lõpliku süüdistuse esitamiseni jõuti alles 1953. aastal.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 118-119.