Jannsen kolib Tartusse

Sulge

1863. aastal kolis Johann Voldemar Jannsen koos perega Tartusse. Seal alustas ta uue ajalehe "Eesti Postimees" väljaandmist, mis oli tunduvalt sisukam kui "Perno Postimees", pöörates enam tähelepanu laiema ilma uudistele ja olles ka muudes valdkondades tunduvalt laiema silmaringiga. Toimetuse töösse rakendas Jannsen kõik oma perekonna liikmed, eriti silmapaistev oli selles töös tütar Lydia. Ka poeg Harryst sai edukas ajakirjanik.

Jannsenite kodust Tartus kujunes peagi rahvusliku liikumise juhtide läbikäimiskoht. Enamik ärksamatest eestlastest õppis toona Tartu Ülikoolis ning lugesid ka "Postimeest", seega oli tutvumine Jannseniga peaaegu et paratamatu. Jannsenist saigi ärkamisaja alguse vaieldamatu liider, kes seisis kõigi olulisemate algatuste juures.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 64-65.