Laidoneri direktiiv Landeswehri kohta

Sulge

Eesti Rahvaväe ülemjuhataja Johan Laidoner andis välja resoluutse direktiivi, mis nõudis Saksa vägede tagasitõmbumist Koiva (Gauja) jõe suudme-Sigulda-Vecpiebalga-Jaungulbene joonele.

 Soomusrongidel kästi enda kätte võtta Ieriķi (Ramotskoje)-Vecpiebalga raudtee. 4. juunil osales Võnnus Landeswehriga läbirääkimistel Rahvaväe 3. diviisi staabiülem alampolkovnik Nikolai Reek (pildil), kus ta esitas vastaspoolele ultimaatumi, et kui sakslased 5. juuni keskpäevaks Laidoneri direktiivis märgitud jooneni tagasi ei tõmbu, käsitatakse neid kui vaenlasi.

 

Samuti protestis Eesti pool Saksa üksuste laastamise ja hirmutegude vastu Lätimaal, samuti tauniti Ulmanise valitsuse algatatud üldmobilisatsiooni takistamist. Kohtumine ei andnud mingit tulemust ning potentsiaalsetest liitlastest enamlaste vastu idas olid mõlema poole möödapanekute tõttu kujunemas vaenalased.

 

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti Vabadussõda, 1918-1920, 1. Tallinn: Mats, 1996
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                        

Allikad (pildid): http://kultuur.elu.ee/492/ke492_vabadus.jpg                      

http://www.mil.ee/im/juhtimine/nikolaireek.jpg