Vaherahu sõlmimine

Sulge

2. juulil kell 21.00 algasid Riia lähedal Stradzumuiža koolimajas (pildil) ametlikud läbirääkimised vaherahu üle sakslastega.

Eesti-poolseks esindajaks oli 3. diviisi staabiülem alampolkovnik Nikolai Reek. Vaherahulepingule kirjutati alla 3. juuli öösel kell 03.00. Selle kohaselt pidid Saksa sõjaväed 5. juui õhtuks lahkuma Riiast ning võimalikult kiiresti ka Lätimaalt.

Landeswehr kohustus taanduma Väina jõe taha ning selle koosseisust arvati välja kõik riigisakslased. Inglise koloneli Alexanderi juhtimisel pidi see suunduma võitlusele enamlaste vastu. Eestlased kohustusid pidama jääma rindejoonele 3. juuli seisuga.
Reaalselt viibis Saksa väekoondiste väljaviimine Lätist ja Leedust veel mitu kuud, kuigi seda sätestas ka 28. juunil 1919 allakirjutatud Versailles' rahuleping.

Antandi survel alustati küll vägede väljaviimist, kuid enamlastevastase võitluse ettekäändel toodi samal ajal Lätti uusi puhanud väeosi. Saksa vägede uueks koondumiskohaks sai Kuramaa ning Miitavi ümbrus, kust oktoobris 1919 üritati uuesti vallutada Riiat.
8. juulil pöördus Riiga tagasi 27. juunil rahulikul teel Liibavis uuesti võimule tulnud Kārlis Ulmanise valitsus. Eesti ja Läti suhete kindlustamiseks kirjutati 21. juulil Riias alla leping, mis kohustas Läti valitsusel Saksa väeosi mitte lubama Väina jõe paremale kaldale ning andis Eesti relvajõudude kätte Läti idapiiri põhjaosa. Läti iseseisvus oli seega nüüd kindlustatud.  

Umbes kuu aega kestnud Landesveeri sõda oli sõjalisest seisukohast üsna kahetsusväärne ja mõttetu kokkupõrge kahe võimaliku liitlase vahel. Samas samastas avalik arvamus Landeswehri balti parunite vihatud võimuga, mis tekitas omakorda Rahvaväes tõelise sakslastevastase eufooria.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti Vabadussõda, 1918-1920, 1. Tallinn: Mats, 1996
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                    
Allikad: (pilt) http://www.hot.ee/vabadussoda/kool.jpg