Vaherahulepingu sõlmimine Eesti ja Venemaa vahel

Sulge

31. detsembri õhtul kell 19.00 algas rahukonverentsi 14. avalik istung, kus viibisid ka lääneriikide, Põhjamaade, USA, Jaapani, Baltimaade ning Nõukogude ajakirjanikud.

Mõlemad osapooled kinnitasid, et järelandmiste hinnaga on saavutatud kokkuleppe vaherahuks. Ühtlasi allkirjastati sellega koos põhilised poliitilised kokkulepped Eesti iseseisvuse tunnustamise, Eesti-Vene riigipiiri ja julgeolekutagatiste kohta. Need punktid lülitati hiljem muutmata kujul rahulepingusse. Vaherahu hakkas kehtima 3. jaanuaril 1920. aastal kell 10.30 Tallinna ja kell 12.00 Moskva aja järgi. Järgneva seitsme päeva jooksul tuli mõlemal osapoolel kindlustada igasuguse sõjategevuse lõppemine kõikidel rinnetel 3. jaanuari seisukorras. Arusaamatuste lahendamiseks tuli moodustada segakomisjonid.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti Vabadussõda, 1918-1920, 2. Tallinn: Mats, 1997                                                                                 

Allikas (foto): http://akamai.tehnokratt.net/pictures/virumaa/Tarturahuslmijad.jpg