Eesti Kubermangu Maanõukogu täiskoosseisus

Sulge

Juulis ja augustis toimusid omavalitsuste valimised ka Eesti linnades ja valdades. Linnavolikogude esindajate lisandumisega oli Maanõukogu nüüd täies koosseisus 62 saadikuga.

 25. septembril tegi enamlaste fraktsioon ettepaneku senine Maanõukogu koosseis laiali saata, kuna see leidis, et esinduskogu ei vasta tegelikele jõudude vahekorrale Eestis. Kuigi seda ettepanekut toetas suurem osa pahempoolsetest parteidest, otsustati küsimus Eesti Asutava Kogu kokkutulekuni edasi lükata.

26. septembril asuti uue maavalitsemise seaduse väljatöötamisele. Uus valimisseaduse eelnõu võeti vastu juba 9. oktoobril, mille kohaselt tuli 12.-14. novembril 1917 koos Vene Asutava Kogu valimisega valida ka uus 100-liikmeline Maapäev.

Valimisõigus anti kõikidele Eestis alaliselt elavatele meestele ja naistele alates 20. eluaastast.

12. oktoobril 1917 valiti ümber ka Maanõukogu juhatus ning Maavalitsus. Maanõukogu uueks esimeheks sai Otto Strandman (pildil), Maavalitsuse esimeheks aga radikaaldemokraat Konstantin Päts. Samal ajal muutus poliitiline olukord pealinnas Petrogradis üha teravamaks, õhk oli peatsest revolutsiooniootusest tiine.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007