Kambja Ignatsi Jaagu Põhikool

Sulge

Kooliharidus Kambjas on võrsunud kiriku rüpest. Lugemisoskust püüdsid luteriusu pastorid levitada selleks, et panna talupoegi pühakirja lugema ning sellega neid lähendada kirikule. Luteriusu mõju maal kindlustas usuliste talituste lihtsus ja emakeelsus, rahvakeelse usulise kirjanduse väljaandmine ja levitamine.

Kooliõpeus lasus köstrite peal. Enamus mõisnikke suhtus eesti talulaste õpetamisse eitavalt, kuna talupoeg oli nende arvates kohane vaid põllutöödeks.

Hariduse laialdasemale levikule Eestis pani aluse hariduslembeses ja talupojasõbralikus kodus kasvanud Bengt Gottfried Forselius. Liivimaa kindralsuperintendendi Johann Fischeri ja Tartu Maarja koguduse pastori Chilian Rauscherti toetusel asutas B. G. Forselius köstrite ja koolmeistrite seminari.

Õppeasutus alustas tegevust 1684.a. sügisel ja oli esimene omataoline Rootsi riigis. B. G. Forselius oli kooli juhataja ja õpetaja. Seminar asus Tartu Maarja koguduse pastorite ülalpidamiseks määratud, kuid tühjana seisnud Piiskopimõisas.

Kool töötas aastatel 1684-1688 ning seal said õpetust umbes 160 poissi. 1686.a võttis Forselius ette reisi Stockholmi, et saada Rootsi riigivõimult toetust talurahvakoolide asutamiseks ja talulaste õpetamisele vastuseisu murdmiseks. Tal olid kaasas kaks andekat õpilast- Kavandust pärit Ignatsi Jaak ja Pakri Hansu Jüri.

Piiskop Gerthi vahendusel käis ta oma õpilastega kuningas Karl XI ees. Maapoisid näitasid oma lugemis-ja laulmisoskust ning tõestasid, et eestlasi on võimalik õpetada. Autasuks said noored mehed kuningalt kuldtukati.

B. G. Forseliuse kirjast piiskop J. H. Gerthile 28. juunil 1687 on lugeda: "Pärast seda võtsin ma läinud talvel ette reisi mõnda Liivimaa kihelkonda, kus seitse pastorit on lubanud tuleval talvel minu õpilaste abiga kooliõpetust alustada ja üksteist nendest on läinud talvel koole pidanud: nii Laiusel, Pilistveres, Põltsamaal, Kolga-Jaanis, Tartus, Nõos, Puhjas, Sangastes, Rõngus, Otepääl ja Kambjas."

Aastat 1686 tuleb lugeda Eesti talurahvakooli algusaastaks. Koolide asutamisel on hindamatu väärtus rahva vaimu-ja kultuuritraditsioonide arendamisel.

Fotol: Kambja kool tänapäeval

 

Allikad: Kooli kodulehekülg http://www.kambja.edu.ee/koolist/kooli-ajalugu

Forseliuse Selts: http://www.forselius.ee/index.php?page=rootsi-aja-koolid-1998-a