HEA EESTI AJALUGU - OSALEMISE JUHEND

kaardile

jaanuar 2012

Tähtaeg: 31.märts 2012.a

 

Osavõtjad: Konkursist kutsutakse osa võtma kõiki Eesti ajaloo huvilisi, sõltumata nende kodakondsusest, emakeelest või vanusest.
Eriti on oodatud osalema Euroopa kolmandate riikide kodanikud (ehk kodanikud, kellel pole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Lichtenstein) või Šveitsi Konföderatsiooni kodakondsust) või inimesed kes on määratlemata kodakondsusega.
Korraldaja: MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus ja ajalookeskkond Histrodamus (www.histrodamus.ee)

Konkursi eesmärk on Eesti ajaloo edulugude rõhutamine. Konkursile on eelkõige oodatud lood, mis käsitlevad Eesti ajaloos positiivses mõttes silmapaistvaid või erakordseid sündmusi.

Mida peetakse silmas „Hea Eesti ajaloo" all, jätavad konkursi korraldajad iga osaleja enese otsustada. Temaatilised piirangud puuduvad. Kirjutada võib nii poliitikast, majandusest, kultuurist, haridusest, teadusest, spordist, aga ka üksikisikutest. Teretulnud on kirjutised mistahes ajastust, muinasajast tänapäevani välja.

Eelistatud on teemad, mida hetkel ei ole Histrodamuse keskkonnas veel käsitletud, kuid keelatud ei ole täienduste ja uute vaatenurkade esitamine ka juba olemasolevatele lugudele.

Kõik esitatavad tööd peaksid lähtuma Histrodamuse keskkonna formaadist: iga lugu algab sissejuhatusega ning on jagatud sündmusteks. Iga sündmuse juures peab olema määratletud selle toimumisaeg ning geograafiline asukoht. Näitena vt: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=215&lang=est
- Iga sündmuse illustreerimiseks ja täiendamiseks on soovitav (kuid mitte kohustuslik) kasutada fotosid, joonistusi, audiofaile või videokaadreid.
- Nõutud on korrektsed viited kasutatud allikmaterjalidele, samuti kasutatud trükiväljaannete, käsikirjade, arhiivimaterjalide jms loetelu.
- Oluline on, et tööd oleksid esitatud neutraalses ja uurivas toonis. Propagandistlikud ja kallutatud tööd diskvalifitseeritakse.
- Töid võib esitada nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.

 

TÖÖDE HINDAMINE:
HINNATAKSE ideede, loomingulisuse, terviklikkuse, ülesehituse, edastatava teabe sisukuse, asjakohasuse ja pädevuse ning teostuse korrektsuse põhjal.
Töö esitaja peab konkursile esitanud tööle lisama kinnituse, et ta on ise selle töö autor. Autor peab viitama tema kasutatud allikatele ning kui esitatud tööle on lisatud pildi- või muud materjali, siis selle autorlusele.

Töid hinnatakse kahes vanuserühmas:
1) õpilased
2) täiskasvanud (sh üliõpilased).

Töid hindab 5 liikmeline komisjon, mis koosneb Histrodamuse toimetuse ja kolleegiumi liikmetest. Komisjoni otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele. Auhinnad/aukirjad antakse välja iga kategooria neljale paremale.


Komisjoni koosseis on järgmine:
Mati Laur (Tartu Ülikool, Histrodamuse kolleegiumi liige),
Anti Selart (Tartu Ülikool, Histrodamuse kolleegiumi liige),
Veiko Berendsen (Webmedia Group AS, Histrodamuse kolleegiumi liige),
Kristjan Kaljusaar (sisutoimetaja, Histrodamus),
Jaanus Vihand (vastutav väljaandja, Histrodamus).


Kõik sobivad ja Histrodamuse formaadile vastavad konkursitööd / lood tõlgitakse ja avaldatakse ka Histrodamuses eesti, vene ja inglise keeles eraldi valdkonna „Hea Eesti ajalugu" all:
Eesti keeles: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&lang=est
Vene keeles: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=rus
Inglise keeles: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=eng


Konkursil osalemisega annab autor nõusoleku konkursile esitanud töö avaldamiseks veebikeskkonnas www.histrodamus.ee ning vajadusel selle eelnevaks toimetamiseks (keeleline toimetamine, lühendamine, täiendav illustreerimine jms).
Autori nõusolekuta ja tasu maksmata on MTÜ-l Eesti Elava Ajaloo Keskus õigus tööd kasutada mitteärilistel eesmärkides autoriõiguse seaduse § 19 tähenduses.


VÕITJAD AVALIKUSTATAKSE Histrodamuse foorumis, Histrodamuse Facebooki lehekülgedel, Histrodamuse Twitteri kontol ning myHistro. com´s. Samuti avaldatakse võitjate nimed Postimehe venekeelses väljaandes. Võitjatega võetakse ühendust ka e-maili või telefoni teel. Auhindade üleandmine toimub 30.aprillil Tehnopolis (Mäealuse 4, Tallinn).

OSALEMISEKS KONKURSIL:
1. Vormistage oma töö üldlevinud tekstiredaktoris (soovitavalt Microsoft Word) või trükkige see välja A4 formaadis paberitele.
2. Saatke või tooge oma töö hiljemalt 31.märtsiks Histrodamuse toimetusele
e-maili aadressile: info@eestiajalugu.ee
või postiaadressile: Ehitajate tee 114 a; Tallinn, Haabersti kandekeskus, nimekast 4666
3. Töö kaaskirjas tooge selgelt välja:
• autori ees- ja perekonnanimi
• kooliõpilasel tema vanus ja kooli nimi
• ühenduse võtmiseks telefoni number ja e-maili või postiaadress

 

Toetajad: Konkurss korraldatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed programmi „Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine" rahastusel.

 

Täiendav info konkursi kohta:
Katri Ristal, konkursi kommunikatsioonijuht - katri@eestiajalugu.ee 
Jaanus Vihand, vastutav väljaandja, Histrodamus - jaanus@eestiajalugu.ee
Histrodamus foorum: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_forum&forum_id=55&lang=est
Facebooki „Histrodamus" lehel: http://www.facebook.com/pages/Histrodamus/336676053028571
myHistro keskkonnas: http://beta.myhistro.com/user-profile/1414
Twitteri „Histrodamus" lehelTwitter: @Histrodamus

 

 

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • NB
  • vaade